Julkaisut ja raportit

Liikenne- ja viestintäministeriö ”Robotiikan taustaselvityksiä” – http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-470-8

Elinkeinoelämän valtuuskunta ”Robotit töihin” – http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf

Valtionvarainministeriö ”Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet” http://vm.fi/documents/10623/3507992/Pilkahduksia+tulevaisuuteen+%E2%80%93+digitalisaation+ja+robotisaation+mahdollisuudet+-raportti/e7154bd3-910a-4f99-89ee-4f9299043d3c