Järjestöt ja organisaatiot

Suomen robotiikkayhdistys – https://roboyhd.fi/

AiRo Island – http://airoisland.fi/

euRobotics AISBL –https://www.eu-robotics.net/eurobotics/about/about-eurobotics/index.html>

International federation of robotics – https://ifr.org/