Paljon mahdollisuuksia

Koulujen välisellä yhteistyöllä voidaan ottaa haltuun modernit robottiteknologiat kattavammin. Samalla opiskelusisällöt monipuolistuvat ja yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää ympäristöä simuloinnissa ja testauksessa.

Opetuksen tukena

Robottia käytetään myös opetuksen tukena simuloinnissa ja etäkäyttöharjoituksissa. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tuotetaan verkko-oppimisympäristöön avointa materiaalia

Hyötyä yrityksille

Myöhemmin yritykset voivat hyödyntää oppimisympäristöä ja hankittua osaamista modernin robotiikan testausympäristönä ja henkilöstön koulutuksessa.

MORO-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa kouluissa ja yrityksissä sekä madaltaa kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon.

Yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri on avainasemassa uusien tekniikoiden omaksumisessa ja käyttöönotossa ja mahdollistaa monipuolisemmat sisällöt kursseihin.

AJANKOHTAISTA

Viimeisimpiä kuulumisia MORO -hankkeesta.